Expandmenu Shrunk


O artyście


Andrzej Wiśniewski urodził się w 1942 roku w Słupcu. Ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Malarstwo studiował w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego. Brał udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą.

 

Malarstwo Andrzeja Wiśniewskiego może stanowić wymowną ilustrację tezy, według której dzieło sztuki o ile ma zasługiwać na miano prawdziwej, musi być inspirowane przez najbardziej osobiste przeżycia artysty. Jego malarstwo ma w sobie dużo wysublimowania, nieuchwytnego niepokoju i melancholii. Wyłaniające się z obrazów postacie czasem przywodzą na myśl sprawy ostateczne człowieka, ale przeważnie króluje na nich ekspansywność życia. Jak w marzeniach nie obowiązują tu żadne normy. Wszystko płynie i jest zmienne, przenika się. Świat  zdaje się być kabaretem, swoistą sceną życia, gdzie prawda miesza się z fałszem, iluzja z rzeczywistością, liryka z groteską, uśmiech ze łzą.Comments are closed.